BEZ VELKÝCH INVESTIC A S MALÝMI POPLATKY

POKLADNÍ APLIKACI PROFIKASA LZE PROVOZOVAT I NA BĚŽNÉM POČÍTAČI S WINDOWS

Pokladní aplikace PROFIKASA je určena pro počítače vybavené operačním systémem Windows 7.0 a vyšším. Pokud neplánujete pořízení nové pokladní sestavy, můžete pokladní aplikaci PROFIKASA provozovat i na vašem stávajícím počítači, pokud je vybaven požadovaným operačním systémem. Pro vytvoření kompletní pokladní sestavy lze k počítači jednotlivě dokoupit další komponenty, např. tiskárnu účtenek EPSON TM-T20 nebo zákaznický displej. Ceny jednotlivých komponentů jsou uvedeny zde. Pokud se rozhodnete pro nové zařízení, je k dispozici několik typů základních sestav, které se liší způsobem použití, technickým řešením a cenou. Základní sestavy můžete rozšířit o další doplňky. Ceník základních sestav a doplňků je uveden zde.

S NÍZKÝMI POPLATKY ZA POUŽÍVÁNÍ

Nízké poplatky zapoužívání pokladního systému (jsou uvedeny zde) společně s mnoha vlastnostmi vyvinutými speciálně pro použití v ve službách se sdílenou infrastrukturou, představují velmi výhodný a efektivní pokladní systém pro provozovny služeb, včetně nehtových studií, kadeřnických a kosmetických salonů, spa, apod.

S PLATEBNÍM TERMINÁLEM S POPLATKEM 0,99% BEZ PAUŠÁLU

Platební terminál je propojený s pokladním systémem PROFIKASA, účtenka vytištěná z pokladní aplikace tak obsahuje nejen informace o nákupu zboží nebo služeb, ale i údaje o platbě kartou. Provozovatelé pokladny mají možnost využít nabídky ČSOB na zvýhodněné sazby za akceptaci platebních karet určené pro provozovatele pokladních systémů PROFIKASA ve výši do 0,99% bez paušálního poplatku a bez vstupních investic. * podmíněno schválením ČSOB

JEDNODUCHÁ OBSLUHA, CHYTRÁ ŘEŠENÍ

MARKOVÁNÍ KORUNOU I SNÍMÁNÍM EAN KÓDU

Pokladnu lze využívat od nejjednoduššího režimu přímého markování finančních částek (obdobně jako u klasické tlačítkové registrační pokladny) přes využití virtuálních tlačítek s přednastavenými prodejními položkami až po režim snímání čárových kódů zboží. Všechny režimy lze také používat současně, kdy část zboží na prodejně je zařazena do prodejního ceníku (snímá se čtečkou EAN kódu), část zboží nebo služeb je přednastavena na tlačítcích přímé volby (položka zboží nebo služby je přiřazena konkrétnímu virtuálnímu tlačítku pokladny) a zbývající část zboží nebo služeb se markuje pouze finanční hodnotou.

SNADNÉ A INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ POKLADNY

Ovládání pokladny je velmi jednoduché, přirozené a intuitivní, navíc je na obrazovce trvale zobrazena nápověda. Uživatelské rozhraní je příjemné a návodné, zvládne jej obsluhovat každý, i bez školení. Uživatelské rozhraní je plně k dispozici také ve vietnamské verzi. Pokud i přesto potřebujete pomoci s ovládáním pokladny, je vám k dispozici linka zákaznické podpory.

Z KLÁVESNICE I Z DOTYKOVÉ OBRAZOVKY

Pokladnu lze komfortně ovládat z počítačové klávesnice stejně jako z dotykové obrazovky. Ideálně můžete při obsluze pokladny kombinovat oba způsoby ovládání. Pokladnu lze plnohodnotně používat i s bezdotykovou obrazovkou.

VARIABILNÍ SYSTÉM POSKYTOVÁNÍ SLEV

Slevy lze zadávat na doklad nebo na položku, procentní sazbou nebo nominální hodnotou, před zahájením vytváření dokladu nebo i v jeho průběhu. Slevy jsou uvedeny na účtence i zaznamenány v evidenci.

VĚRNOSTNÍ SYSTÉM

Věrnostní systém umožňuje sledovat u zákazníků, kterým byla poskytnuta zákaznická karta, celkový počet a hodnotu poskytnutých služeb, i zaznamenávat poskytnutí slevy. Zákazníky lze přiřazovat do skupin, pro které existují různé tituly k poskytnutí slev, např. počet nákupů, studentská sleva, apod.

PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA

Propracovaný systém přístupových práv umožňuje přidělit uživatelům specifická oprávnění, např. ke změně prodejní ceny, k založení položky v katalogu, ke stornu položky nebo celého dokladu, k poskytnutí slevy, k přístupu do statistik a účetních evidencí, ke komunikaci s portálem, apod.

ZÁKAZNICKÝ DISPLEJ S REKLAMOU

Kromě standardního zákaznického displeje se dvěma řádkami 20 znaků je volitelně k dizpozici také 7″ LCD barevný displej, který umožňuje nejen informovat zákazníka o položkách markovaných do dokladu, ale v čase mezi vytvářenými doklady také zobrazovat reklamní obrázek nebo text .

UŽITEČNÁ, DOSTUPNÁ VÍCEJAZYČNÁ ZÁKAZNICKÁ PODPORA

ZÁKAZNICKÁ PODPORA V CENĚ LICENČNÍHO POPLATKU

Záleží nám na trvalé spokojenosti uživatelů pokladen a pokladních systémů PROFIKASA, proto, která Vám poskytne radu v případě pořeby i jistotu obnovení provozu v případě poruchy.
Licenční poplatek zahrnuje:
– čerpání konzultačních nebo servisních služeb pro všechny aplikace a služby PROFIKASA v celkové délce do 30 minut měsíčně,
– garanci obnovení provozu nejpozději následující pracovní den po nahlášení poruchy hardware (platí pouze komponenty PROFIKASA), nebo software PROFIKASA, která znemožňuje prodej, při nahlášení do 12:00 hodin,
– zapůjčení HW komponentů PROFIKASA po dobu záručních oprav zdarma.

V ČESKÉM A VIETNAMSKÉM JAZYCE

Linka zákaznické podpory je k dispozici také ve vietnamském jazyce, garantuje zpětné zavolání vietnamsky mluvícím konzultantem nejpozději do 60-ti minut po prvotním kontaktu, následující kontaky jsou již realizovány na přímé lince s vietnamsky mluvícími konzultanty. Také návštěva obchodního zástupce nebo servisní služba a školení mohou být poskytnutnuty vietnamsky mluvícími zástupci. Poskytujeme servis s českými standardy ve vietnamském jazyce.

S DOSTUPNOSTÍ 7 DNŮ V TÝDNU

Linka zákaznické podpory je dostupná 7 dnů v týdnu v pracovní dny 7-18 hodin, mimo pracovní dny 8-17 hodin.

SDÍLENÍ POKLADNY VÍCE OSOBAMI S VLASTNÍM IČ

SPOLEČNÉ VYUŽÍVÁNÍ POKLADNY V RÁMCI PROVOZOVNY

V rámci jedné instalace může pokladnu používat neomezený počet osob – podnikatelů s vlastním IČ, kteří poskytují služby nebo prodávají zboží pod svým jménem (firmou). Lze využít např. v případech, kdy více osob společně využívá infrastrukturu jedné provozovny, avšak prodej nebo služby účtují svým zákazníkům pod svým jménem (firmou). Po přihlášení do pokladní aplikace se veškeré operace na pokladně (vystavování účtenek, hlášení EET, vedení účetních evidencí, apod.) realizují pod hlavičkou přihlášené osoby – podnikatale s vlastním IČO, avšak nastavení pokladny včetně ceníků je společné. Lze také nastavit, aby platby prostřednictvím sdíleného platebního terminálu probíhaly na bankovní účet přihlášené osoby.

RYCHLÉ PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ UŽIVATELE

V provozovnách, kde se často mění uživatel pokladny, např. při každém vystavení účtenky, lze využít tzv. rychlého přihlášení do pokladního systému, kdy je přihlášení realizováno klikem na přednastavené jméno uživatele se zadáním hesla nebo jen přiložením osobní karty uživatele ke čtečce. Lze také nastavit tzv. rychlé odhlášení, které uživatele automaticky odhlásí z pokladny po každém vystavení účtenky.